top of page

Özel Saint-Benoît Fransız Lisesi

137-540x540.jpg

Dört Yüzyıllık Bir Tarih

Saint Benoît Lisesi, 1783 yılından bu yana, insani değerleri ön planda tutan yaklaşımıyla eğitime hizmet görevini sürdürmektedir. 235 yıldır, nitelikli ve ayrıcalıklı eğitim kurumu kimliğinden ödün vermeden, Türk Gençliği’ne en iyi eğitimi vermeyi hedefleyen Lise, "öğrencinin eğitici projelerin merkezinde" olmasını sağlayan bir anlayışı benimsemektedir. Kurum projesinin temeli, gerek insani boyutta, gerekse profesyonel alanda başarıya ulaşmış bireyleri topluma kazandırmaktır.

Saint Benoît Lisesi, Bir “Hayat Okulu” :

Saint Benoît Lisesi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin İlkelerine bağlı, köklü ve çağdaş bir eğitim kurumudur.
Hümanist Thomas More’un “Vitae non scholae discimus.” 
“Okul için değil, hayat için öğreniriz.” deyişini temel alan görüşümüz ve “Hayat Okulu” nitelendirmemiz eğitim ve öğretimi bir bütün olarak ele almamızdan kaynaklanmaktadır. Eğitim sürecimiz, sorumluluklarımızın bilincine vararak dünyaya açılmak şeklinde sonuçlanmalıdır. 
Eğitim kadromuz, hümanist, bilimsel, kültürel, fiziksel gelişimi sağlayan kavramların yanı sıra etik değerler ve vatandaşlık görevlerinin öğretildiği, evrenselliğe açık, dengeli bir yelpaze sunmaktadır. Esas olan herkesin insanca gelişmesine olanak tanımaktır.

Saint Benoît Lisesi, Bir “Öğretim Kurumu” :

Lisemizin görevi, bilgi aktarımını en iyi şekilde sağlamak olduğu kadar aynı zamanda öğrenciyi her anlamda eğitmek, öğrenim sürecine anlam katmak, kendini keşfederek gelişmesini sağlayan yolda ona öncülük etmektir.
Eğitmenlerimizin ‘’bilgilerin ve zekâ türlerinin çeşitliliği’ diye nitelenebilecek okul ortamında her bir öğrencinin özelliklerini dikkate alan ve kendi potansiyelini kullanabilmesini sağlayan yaklaşımları en verimli sonuçları beraberinde getirmektedir. Eğitmenler ve ebeveynler olarak, gençlerimizin akademik açıdan başarılı olmaları için onlara en iyi koşulları sağlamanın uğraşı içindeyiz. Modern yöntemler kullanarak öğrenme arzusu uyandırma, önceliklerimiz arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Saint Benoît Lisesi, Bir “Kişisel Gelişim Kurumu” :

Saint Benoît Lisesi, öğrenciye kişisel gelişim konusunda da önderlik ederek, onun yalnızca bilgi edinimiyle sınırlı kalmamasını, aksine diğer yeteneklerini ortaya çıkararak sportif, kültürel, sanatsal alanlarda ilerlemesini sağlamak amacını güder…
Eğitim anlayışımız, her gencin farklı özellikler taşıyan bir birey olduğu gerçeğini temel alır.

Çağdaş ve yaratıcı bir eğitim sunan Lise, Atatürk’ün1922’de dile getirdiği : “En önemli görevimiz olan Milli Eğitim’de mutlaka başarılı olmak zorundayız. Ancak bu şekilde bir ulus aydınlığa kavuşabilir” ilkesine bağlılığını koruyarak, gençlerin bilinçli birer vatandaş olarak yetişmelerini sağlamaktadır.

Lisemiz, analitik düşünceyi geliştiren deneysel yaklaşımıyla, öğrenciyi daima merkezde tutan bilimsel ve kültürel etkinlikleriyle, öğrencinin bilgi birikimini gerçek hayatla nasıl ilişkilendireceğini de kavramasını sağlar. Ezbere dayalı sistemi kabul etmeyen, eleştirel bakış açısını geliştiren, sebep-sonuç ilişkilerini irdeleyen, bilimselliğin önemini vurgulayan anlayışıyla, kurumumuz, güncel pedagojik yöntemlerin gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma koşulları sunmaktadır : Öğrencilerimiz, 20-25 kişilik sınıflarda eğitim görmektedirler, her derslik bilgisayar ve video-projeksiyon donanımına sahiptir, Dil, Kimya, Fizik ve Biyoloji laboratuvarları ve internet kullanımı hakkı her öğrenciye tanınmıştır. Ayrıca birçok bilgisayar odası, 6 farklı dilde 8000’den fazla yayını barındıran bir medyatek mevcuttur.

Eğitim projemiz öğrencilerimize, güvenli ve olumlu bir gelecek hazırlama konusunda iddialıdır.

Posta Adresi

Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Kemeraltı Cad. N°11, Karaköy 34425 İstanbul

Web Adresi

https://www.sb.k12.tr

E-posta

sb@sb.k12.tr

Telefon

+90 212 244 10 26

Fax

+90 212 245 68 95

bottom of page